Vrijwilliger worden

Vrijwilligers

Ontmoetingscentrum De Coenen is een buurtcentrum dat geheel wordt gerund door vrijwilligers. De gemeenschap van vrijwilligers vormt de basis van  het ontmoetingscentrum. Zonder deze betrokken en enthousiaste mensen zou De Coenen niet kunnen bestaan.

Dat komt ook tot uiting in ons motto:
‘De Coenen, waar mensen elkaar ontmoeten’

De Coenen is een inspirerende, open en prettige ontmoetingsplek voor Amsterdammers die met plezier bijdragen aan de saamhorigheid in onze buurt.

 • Inspirerend: lezingen, cursussen, spel, discussie en dialoog houden mens en geest in beweging. Inspiratie is het doel én de weg.
 • Open: uitnodigend, voor iedereen – ongeacht leeftijd of achtergrond.
 • Prettig: een plek waar mensen graag vrijwillig aan bijdragen: aandacht, inspanning, zelfs geld.
 • Plezier: de kurk waarop De Coenen drijft.
 • Ontmoetingsplek: oude vrienden, nieuwe kennissen, interessante vreemden.
 • Amsterdammers: buurtgenoten natuurlijk, maar ook anderen zijn van harte welkom.
 • Onze buurt: rond het Roelof Hartplein, maar uitbreidbaar tot heel Oud-Zuid.

Horeca en al het andere werk

De Coenen is op werkdagen voor iedereen toegankelijk van 10:00 – 17:00 uur. Buurtbewoners kunnen bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Vaak met iets lekkers erbij. We serveren een smakelijke lunch en op dinsdag- en donderdagavond koken vrijwilligers voor bewoners uit de buurt.
De vrijwilligers kunnen kiezen uit horecawerkzaamheden in de ochtend of de middag. Op dinsdag en donderdag is er ook een avondteam. De Tuinkamer en de Voorkamer kunnen bovendien door derden worden gehuurd. Ook daarvoor worden vrijwilligers ingezet.

Naast het vrijwilligerswerk in de horeca is er ook altijd behoefte aan mensen die het leuk vinden om activiteiten te organiseren, te helpen bij de administratie of kunnen assisteren bij de website en de nieuwsbrieven.

Wilt u nadere informatie of heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden, bel dan eens met het bestuurslid Vrijwilligers (Peter Gelauff: 06-44677691)

Profiel vrijwilliger

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Wat voor vrijwilligers zoeken wij?

Mensen die:

 • Sociaal, opgewekt en gastvrij zijn en het leuk vinden om in een team te werken;
 • het liefst een dagdeel (ochtend, middag of avond) per week beschikbaar zijn;
 • plezier hebben in eenvoudige horecawerk (koffie/thee, lunch, assisteren bij de maaltijden, gastheer/vrouw, opruimen en schoonmaken);
 • zowel in een team als zelfstandig kunnen werken;
 • niet bang zijn eenvoudige keukenapparatuur te bedienen;
 • het niet erg vinden om af en toe vuile handen te maken;
 • het leuk vinden om mee te denken over nieuwe mogelijkheden, doelgroepen en activiteiten voor ons buurtcentrum.

De Coenen organiseert regelmatig cursussen en bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Gedragscode

De vrijwilligers hebben een gedragscode opgesteld om ervoor te zorgen dat er steeds een goede en gezellige (werk)sfeer in De Coenen is.
Onze tien gedragsregels zijn:

 1. We zijn gastvrij, aardig/lief voor onze gasten, voor elkaar en voor onszelf.
 2. Met ons gedrag dragen wij onze missie uit, we willen plezier brengen en halen.
 3. We luisteren naar elkaar, praten elkaar bij, en praten dingen uit als er verschil van mening is.
 4. We spreken geen kwaad over afwezige collega-vrijwilligers.
 5. We kennen geen rangen en standen, We zijn allemaal even verantwoordelijk voor ons  werk.
 6. Binnen elke taak doet iedereen alles wat daarbij komt kijken, plezierige en minder plezierige dingen. Uiteraard binnen de fysieke mogelijkheden.
 7. Niet Iedereen kan alles, maar veel dingen kunnen we van elkaar leren.
 8. Na onze dienst laten we de werkplek opgeruimd en schoon achter.
 9. Roosters, afspraken en (overheids-)voorschriften zijn belangrijke instrumenten. Het is dus routine om steeds kennis te nemen van alle relevante communicatie.
 10. “Een voor allen, allen voor een!”

Vrijwilligersovereenkomst

De nieuwe vrijwilliger tekent een overeenkomst met onze organisatie omdat:

 • We daarmee uitdrukken dat we ons wederzijds aan elkaar verplicht voelen;
 • We daarmee kunnen zorgen dat de vrijwilliger verzekerd is als hem/haar tijdens werktijd iets overkomt.

Privacyprotocol Vrijwilligers

De Coenen hanteert een privacyprotocol in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 2018. In hoofdlijnen houdt dit in dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst aan De Coenen zijn verstrekt.

In het dagelijkse gebruik betekent dat:

 • De volledige lijst (namen, telefoonnummers, adressen en mailadressen) van de vrijwilligers van de Coenen is uitsluitend in bezit van het bestuurslid Vrijwilligers en van degene die de roosters maakt.
 • Bovengenoemde personen bewaren deze lijst in een afgesloten ruimte.
 • Deze gegevens mogen alleen doorgegeven worden aan derden indien De Coenen daartoe wettelijk is verplicht. In dat geval wordt vastgelegd dat gegevens ook dan niet aan derden mogen worden verstrekt.
 • Alle vrijwilligers van de Coenen krijgen een lijst met namen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle vrijwilligers van de Coenen.
 • Deze beperkte lijst ligt ook ter inzage in de toegankelijke administratie.
 • Vrijwilligers mogen de gegevens op deze lijst uitsluitend gebruiken ten behoeve van activiteiten van de Coenen. Gegevens mogen niet aan buitenstaanders worden verstrekt.
 • Zodra een vrijwilliger vertrekt als vrijwilliger van de Coenen, worden de gegevens van hem/haar van de lijst verwijderd.
 • Door het lezen van deze regels vertrouwen we erop dat je je aan deze regels houdt.

Aanmelden als vrijwilliger