Vriend worden

De Stichting Vrienden van De Coenen is in 1990 opgericht, vier jaar na oprichting van De Coenen. Onze voorgangers hadden dus al snel in de gaten dat je vrienden nodig hebt in je leven, zelfs als je pas vier jaar jong bent.

Deze vrienden hebben vooral als functie om leuke dingen mogelijk te maken naast de routine van het dagelijks bestaan. En als steun in moeilijke tijden, een beetje zoals vrienden in het echte leven dus.

Vertaald in concrete termen: de stichting financiert zaken die niet uit de normale exploitatie van De Coenen te betalen zijn. Bijvoorbeeld nieuwe tafels en stoelen, speciale evenementen, vervanging van apparatuur. Of als steuntje in de rug als de reguliere inkomsten ineens wegvallen maar de vaste kosten wel doorlopen, zoals tijdens de Corona-pandemie.

Hoe komt de stichting aan inkomsten? Door donaties van vrienden, mensen die zich betrokken voelen bij het werk van De Coenen en door bijdragen van sponsoren.

Je mag jezelf voor € 25 per jaar al vriend van De Coenen noemen. Maar we hebben niets tegen grotere of meer frequente dan jaarlijkse bijdragen.

Staat daar ook iets tegenover? In de eerste plaats het goede gevoel dat je als vriend iets bijdraagt aan een meer dan nuttige maatschappelijke functie. Dat krijg je voor slechts € 25.

Daarnaast zijn er nog twee categorieën Vrienden:

Goede Vriend: vanaf een bijdrage van € 50 heb je recht op gratis koffie/cappuccino met iets lekkers voor twee personen.

Beste Vriend: vanaf een bijdrage van € 100 heb je recht op een gratis diner voor twee en mag je bovendien bij een feest je eigen drank meenemen tegen vergoeding van een redelijk kurkengeld.

En, we maken graag een speciale afspraak met je als je als bedrijf of organisatie De Coenen wilt steunen.

Mogelijkheden genoeg dus voor iedereen die zijn of haar verbondenheid met onze vrijwilligers en bezoekers wil tonen!

Lid worden van de Stichting Vrienden van De Coenen is heel eenvoudig. Stort € 25,00 (of een veelvoud daarvan) op gironummer NL95 INGB 000 625 5198 ten name van Stichting Vrienden van de Coenenen. En vul onderstaand formulier in, zodat we u gemakkelijk kunnen bereiken en iets kunnen toesturen.

Het rekeningnummer voor de ‘Vrienden’ is gereserveerd voor giften aan Stichting Vrienden van de Coenen en is niet verbonden met de normale bankrekening van De Coenen.

Aanmelden als vriend van De Coenen