Organisatiestructuur

‘De Coenen, waar mensen elkaar ontmoeten’

De Coenen is een inspirerende, open en prettige ontmoetingsplek voor Amsterdammers die met plezier bijdragen aan de saamhorigheid in onze buurt. – Inspirerend: lezingen, cursussen, spel, discussie en dialoog houden mens en geest in beweging. Inspiratie is het doel én de weg.

 • Open: uitnodigend, voor iedereen – ongeacht leeftijd of achtergrond.
 • Prettig: een plek waar mensen graag vrijwillig aan bijdragen: aandacht, inspanning, zelfs geld.
 • Plezier: de kurk waarop De Coenen drijft.
 • Ontmoetingsplek: oude vrienden, nieuwe kennissen, interessante vreemden.
 • Amsterdammers: buurtgenoten natuurlijk, maar ook anderen zijn van harte welkom.
 • Onze buurt: rond het Roelof Hartplein, maar uitbreidbaar tot heel Oud-Zuid.

Stichting De Coenen

De Coenen is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en ontvangt geen structurele subsidie. Inkomsten voor de exploitatie komen uit horeca-activiteiten, evenementen & activiteiten en verhuur aan derden.

Stichtingsbestuur van de Coenen

Het bestuur van de stichting draagt zorg voor de continuïteit van het ontmoetingscentrum door de vrijwilligers op de werkvloer te ondersteunen, de grote lijnen te bewaken, te zorgen voor een goed financieel beheer, als rechtspersoon contracten af te sluiten met de buitenwereld en te zorgen voor het nakomen van de aldus aangegane verplichtingen.

Het huidige bestuur bestaat uit: Antoinette Kat (voorzitter), Fenna Korthals Altes (penningmeester), Rob Mommers (algemeen), Joop Agtereek (secretaris) en Lenneke Boelen (algemeen).
Het bestuur vergadert een keer per zes weken.

Zes teams

De werkzaamheden in De Coenen zijn onderverdeeld in verschillende taken. Voor de zes taakgebieden zijn aparte teams:

 • Horeca (eten en drinken)
 • Activiteiten & Evenementen
 • Verhuur (aan derden)
 • Publiciteit en communicatie (intern en extern)
 • Beheer van gebouw en apparatuur
 • Vrijwilligersbeleid

Eenmaal per zes weken komen vertegenwoordigers van de zes teams bij elkaar in het Kernteam, om de gang van zaken met elkaar te bespreken. Bij de vergaderingen is ook een bestuurslid aanwezig om de communicatie tussen het Kernteam en het bestuur goed te laten verlopen.