Exposities

Het hele jaar door is De Coenen ook expositieruimte. De wanden in de Voorkamer en in de Tuinzaal worden gesierd door werk van kunstenaars uit eigen kring, maar die kring is buitengewoon groot. Het gaat in ieder geval vrijwel altijd om schilders en fotografen, ook amateurs, die op de een of andere manier aan De Coenen gelieerd zijn. Het geëxposeerde werk is veelal ook te koop en de kopers steunen daarmee indirect ook De Coenen, omdat 10% van de koopsom bestemd is voor de Coenenkas. Geheel in de geest van onze ontmoetingsplek zijn de prijzen overigens heel redelijk.
De toegang is voor iedereen vrij tijdens de openingsuren van De Coenen: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Check even van tevoren of er geen activiteiten in de Tuinzaal zijn.

Wim Broekman
Opgegroeid in de bossen bij Bergen NH begon hij al op zijn 16e te fotograferen. In zijn werkzame leven was hij redacteur van het fotoblad Focus, vervolgens van FOTO en bleef daarvan 25 jaar hoofdredacteur. Sindsdien werkte hij freelance voor andere fotobladen, tot op heden. Wim Broekman organiseerde en begeleidde originele reizen voor kleine groepen natuurfotografen naar wildernisgebieden wereldwijd. Letterlijk van de Noordpool t/m de Zuidpool en heel veel daartussen, met een voorkeur voor koude en vulkanische gebieden. De Covid-19 pandemie maakte daar helaas een eind aan.
Zijn voorkeur gaat uit naar het oer-landschap, weinig of niet beïnvloed door menselijke activiteiten, en alles wat daarin leeft en groeit. Die passie begon met een IJsland-reis in 1975, toen daar van ‘toerisme’ nog nauwelijks sprake was. Veel van die uiteindelijk ca. 80 reizen waren een kwestie van pionieren, daarbij o.a. geholpen door de rederij Oceanwide Expeditions (Vlissingen), die voornamelijk de poolgebieden aandoet. Maar ook voor de Nederlandse natuur trekt hij zijn neus niet op.
Wim heeft dan ook een enorm archief van landschappen, vogels, zoogdieren en planten opgebouwd, waaruit veel wordt geput voor tijdschriftartikelen, exposities, lezingen en wanddecoratie.
Te zien tot 9 november 2022Lenie Kneppers
Lenies fotografische belangstelling ging al vroeg uit naar bijzondere, zelden bezochte landen, waar ze vooral de kleurrijke lokale bevolking vastlegde, b.v. in Afghanistan vóór alle oorlogen, langs de Zijderoute, enz. Ook maakte ze een succesvol fotoboek over haar straat in de Jordaan met ongedwongen portretten van Jordaners in hun typerende interieur en de ambachtelijke bedrijfjes, precies in de periode van ‘gentrificatie’ (1988-2010) waarin de samenstelling van de Jordaan-bewoners drastisch veranderde.
De ongerepte natuur in brede zin, van landschap, vogels, zoogdieren en flora, werd haar tweede onderwerp op een IJsland-reis in 1981 met haar partner Wim Broekman, waarna ze aan veel van zijn reizen deelnam, voor zover haar werk in het academisch onderwijs toeliet.
Haar fotografie is iets meer gericht op details en abstracties, zodat haar foto’s – al of niet duidelijk – verschillen van die van Wim, ook al zijn ze op dezelfde locaties en in dezelfde tijd gemaakt. Allebei zijn ze lid van de NAFVA (Ned. Vereniging van Amateurfotografen Amsterdam) en het Natuurfotografengilde. Ook Lenie put uit haar ruime archief voor presentaties, exposities en wanddecoratie.
Te zien tot 9 november 2022

Verdere inlichtingen:
Wim Broekman, Boomstraat 43-a, 1015 LB Amsterdam. tel. 020 – 625 6038 / 06 – 149 71 337
e-mail fotobroekman@online.nl  
Lenie Kneppers, adres idem, tel. 06 – 481 723 58
e-mail hckneppers@online.nl

Damherten in de Amsterdamse Waterleiding duinen. Foto Wim Broekman
Groenland. foto Lenie Kneppers